محصولات ما

بخشی از محصولات تولیدی شرکت درفش صنعت
میکرو سوئیچ
محرک قفل درب باک پژو
محرک قفل درب جلو پراید 5 سیم
محرک قفل درب جلو پژو 5 فیش
محرک قفل درب صندوق پژو
محرک قفل درب عقب پراید 2 سیم
مدول بخاری پژو 405 طرح جدید
محرک قفل درب عقب پژو 2 فیش

مشتریان ما